ندای یک بسیجی عاشق

ندای یک بسیجی عاشق 313135


برای این که بدانید تنگی بیش از حد لباس چه تأثیرات نامطلوبی روی...

به نقل از "ندای یک بسیجی": برای این که بدانید تنگی بیش از حد لباس چه تأثیرات نامطلوبی روی سلامتی بدن دارد، خواندن این مطلب را از دست ندهید.


شلوار تنگ
اختلال در جریان خون

برگشت جریان خون در اندام