ندای یک بسیجی عاشق

ندای یک بسیجی عاشق 313135


اگر اهل مصرف قهوه هستید بهتر است از این پس تفاله...

به نقل از "ندای یک بسیجی": اگر اهل مصرف قهوه هستید بهتر است از این پس تفاله آن را دور نریزید، چون می توانید از این تفاله برای تمیز کردن پوست صورت، ماساژ سلولیت ها، رفع شوره سر و همچنین کارهای منزل